چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۴۰۲ / ۱۶:۲۷:۱۰
۰۹ مهر ۱۳۹۹ - ۶:۲۱ |
در میان صداهای ضبط شده رزمندگان دفاع مقدس در یک مجموعه نوار کاست قدیمی در جنگ تحمیلی، خاطره جالبی از یک رزمنده سمیرمی نقل شده که طی آن تلاش برای حرکت دادن یک الاغ برای حمل تجهیزات، باعث لورفتن یک گردان ۵۰۰ نفره بعثی‌ها شده است.,...