جمعه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ / ۱۱:۵۱:۲۳
۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۳ |
پنجمین مرحله از طرح برخورد با اراذل واوباش، شبانه در تهران اجرا شد‌ و 389 نفردستگیر شدند؛ از عاملان نزاع‌های دسته‌جمعی در فضای حقیقی گرفته تا اشاعه دهندگان فرهنگ اوباشگری در فضای مجازی.,...