پنجشنبه, ۹ آذر ۱۴۰۲ / ۱۸:۴۰:۵۲
۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۳ |
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران که روز چهارشنبه 9 مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معاف پخش می‌شود، اعلام شد.,...
۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۰ |
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از تحصیل 16 هزار دانش‎ آموز با آسیب دیدگی شنوایی در کشور‌ خبر داد.,...