دوشنبه, ۷ فروردین ۱۴۰۲ / ۰۱:۵۳:۱۶
۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۶ |
مدیرعامل فراری شرکت رنو نیسان که از ژاپن به لبنان گریخته است طی سخنرانی در دانشگاه لبنان گفت: مشکل این کشور نبود دارایی نیست بلکه مشکل عروس خاورمیانه بازگرداندن اعتماد است.,...