جمعه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ / ۱۰:۱۷:۲۵
۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۵:۲۰ |
مدیرکل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی خراسان‌ رضوی با بیان اینکه 39 اثر تاریخی در استان در شرایط اضطرار برای مرمت قرار دارد، گفت: اعتبارات محدود و بناهای تاریخی زیاد است.,...
۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۵:۲۰ |
مدیرکل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی خراسان‌ رضوی با بیان اینکه 39 اثر تاریخی در استان در شرایط اضطرار برای مرمت قرار دارد، گفت: اعتبارات محدود و بناهای تاریخی زیاد است.,...