پنجشنبه, ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ / ۰۹:۵۷:۱۱
۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۲۹ |
حسن جعفری با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به عنوان سرپرست استانداری خراسان رضوی منصوب شد.,...