پنجشنبه, ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ / ۰۹:۰۱:۴۶
۰۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۳۵ |
برای نخستین بار محققان دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به طراحی و ساخت دستگاه مدل‌ساز فیزیکی رفتار دینامیکی سازه‌های مدفون در خاک به منظور پیش‌بینی پاسخ این سازه‌ها در ابعاد تمام مقیاس و پیش از اجرای عملیات عمرانی شدند.,...