سه شنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۳ / ۱۴:۲۴:۵۸
۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۳ |
انفجار، قتل، ترور و عملیات های خرابکارانه تنها گوشه ای از جنایاتی است که دشمنان خارجی و وابستگان داخلی آنان برای سلب آسایش عمومی مردم انجام میدهند. از طرفی تبرئه جنایتکاران و انکار واقعیات؛ شیوه هایی است که حامیان خارجی و رسانه های بیگانه برای فریب م,...