پنجشنبه, ۹ آذر ۱۴۰۲ / ۱۷:۳۴:۰۱
۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۱ |
وزیر بهداشت، با توجه به مصوبات جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و در راستای مفاد ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و به منظور تسریع در فرایند بررسی و اعمال مجازات‌های مربوط به تخلفات اداری کارمندان در ایام شیوع بیماری کرونا، اعمال مجاز,...