پنجشنبه, ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ / ۱۰:۰۰:۰۸
۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۵:۲۰ |
دبیر اسبق اتحادیه تحکیم وحدت گفت: به نظر می‌رسد افسارگسیختگی کنونی بازار، بیش از تحریم ناشی از رهاکردن بازار است.,...