پنجشنبه, ۹ آذر ۱۴۰۲ / ۱۷:۱۵:۲۹
۰۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۱ |
شهردار مشهد در دو حکم جداگانه مدیرکل حوزه شهردار و سرپرست سازمان آتش نشانی مشهد را منصوب کرد.,...