پنجشنبه, ۹ آذر ۱۴۰۲ / ۱۸:۰۴:۴۳
۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۴:۵۸ |
کیفیت هوای 4 منططقه مشهد از جمله مفتح، کریمی، آوینی و سجاد در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.,...