جمعه, ۴ فروردین ۱۴۰۲ / ۰۶:۱۴:۲۷
۰۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۳۵ |
برای نخستین بار محققان دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به طراحی و ساخت دستگاه مدل‌ساز فیزیکی رفتار دینامیکی سازه‌های مدفون در خاک به منظور پیش‌بینی پاسخ این سازه‌ها در ابعاد تمام مقیاس و پیش از اجرای عملیات عمرانی شدند.,...
۰۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۰ |
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی گفت: در حوزه مبارزه با کرم گلوگاه انار دو انسکتاریوم در شهر‌های فردوس و سربیشه تاسیس شده‌اند تا با استفاده از نوعی زنبور به صورت بیولوژیکی و طبیعی با این آفت مبارزه شود.,...