چهارشنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۲ / ۱۵:۰۱:۳۳
۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۴۶ |
انسان موجودی اجتماعی بوده و محتوا ابزاری برای ارتباط انسان‌ها با یکدیگر است. پس تا زمانی که انسان‌ها نیازمند کسب اطلاع و ایجاد ارتباط هستند، محتوا نقش اصلی در حوزه ارتباطات انسانی دارد.,...