یکشنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ / ۲۱:۰۶:۰۲
۰۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۴ |
با تصویب دولت، مطالبات شرکت های متقاضی تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، فولمن و مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) و ساختمانی سیمین سپاهان و ملی صنایع مس ایران از شرکت های‌ دولتی تهاتر شد.,...