شنبه, ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ / ۱۲:۵۰:۲۰
۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۲ |
در فصل بهار ۱۳۹۹ تعداد ۷۴۱۱ فقره جواز تاسیس صنعتی با سرمایه ۸۱۶۰۲۵ میلیارد ریال و اشتغال ۱۶۶ هزار نفر صادر شده است,...