سه شنبه, ۹ خرداد ۱۴۰۲ / ۰۰:۵۷:۵۴
۰۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۱ |
مرزبانان و مدافعان امنیت اشرافیت کاملی بر مرزها داشته و اقتدار آنان موجب امنیت کامل در مرزهای این منطقه از کشور شده است.,...