پنجشنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۰ / ۲۱:۵۱:۴۸
۰۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۱ |
مرزبانان و مدافعان امنیت اشرافیت کاملی بر مرزها داشته و اقتدار آنان موجب امنیت کامل در مرزهای این منطقه از کشور شده است.,...