جمعه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ / ۱۶:۲۸:۲۳
۰۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۲ |
فیلمی از تظلم خواهی یک کشاورز از توقف پروژه انتقال آب کشاورزی به روستای شیخ شبان پس از مصوبه شورای عالی آب نزد رئیس قوه قضائیه را ببینید.,...